>> ARKA    >> Szkoła podstawowa    >> Gimnazjum    >> Szkoła muzyczna    >> SECh ARKA    >> Camp ARKA    >> Szkoła Językowa    >> English
polska english

Wtorek 1.09 g. 10:00
Uroczyste Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
dla klas I - VI SP oraz I - III Gim
W razie deszczu plan awaryjny:
10:00 klasy I - III SP,
10:30 klasy IV - VI,
11:00 klasy I - III Gim

Nasze atuty:
- wysoki poziom nauczania
- rodzinny klimat
- małe klasy
- indywidualna praca z uczniem
- chrześcijański światopogląd
- ekumeniczny charakter szkoły
- bezpieczeństwo w szkole
- homeschooling (edukacja domowa)

o arce chsp gimnazjum
- specyfika szkoły
- program szkoły
- cele szkoły
- wydarzenia
- e-dziennik
- rok szkolny 2015/16
- wyniki sprawdzianów
- wydarzenia
- e-dziennik
- rok szkolny 2015/16
- wyniki egzaminów